วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การทักทาย (Greetings)
การทักทาย คำทักทายที่ควรทราบมีดังนี้

Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)

Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)

Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)

Good day สวัสดี (ตลอดวัน)

Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)


การสอบถามทุกข์-สุข สำนวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่


How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)

How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)

How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)

How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)

How’s your life?

How’s everything?

How are things (with you)?


การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่


(I'm) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

Good. สบายดี

Very well สบายดีมาก

I'm O.K. ก็ดี

So so. ก็งั้น ๆ

Not (too) bad ก็ไม่เลว

Great! เยี่ยม, วิเศษการอำลา (Leave Taking)การอำลา ตัวอย่างคำกล่าวลา ได้แก่

See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น

(เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เป็นต้น)

See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะ

Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ

Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ

Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ

Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ

Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ

Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รักษาเนื้อรักษาตัวด้วย

Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ

Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความสำเร็จ

Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)

Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ
 
 
การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)


 การแนะนำตนเอง


Let me introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง


May I introduce myself? ขอแนะนำตัวเอง


I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย


I'm Thai. ฉันเป็นคนไทย


I'm from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย


I'm a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย …..


I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …..


I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย …..


I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..


I work at ….. College. ฉันทำงานที่วิทยาลัย …..


I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี


I'm in the first year. ผมอยู่ปี 1


I'm a second year student. ฉันเป็นนักเรียนปี 2


I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..


My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………


My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น